หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เริงราง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อบต.เริงราง
www.reangrang.go.th
นายประพัฒน์ ผดุงกรรจ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
วิสัยทัศน์ อบต.เริงราง
''ชุมชนน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญา
รักษาคุณภาพชีวิต ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
นางสาวจุฬารัตน์ ชิดสวน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
โรงเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
วัดบัวงาม
วัดเชิงราก
วัดบ้านซุ้ง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
วัดบัวงาม
วัดบ้านชุ้ง
วัดเชิงราก
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เริงราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ค. 2556
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
 
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา [ 6 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ถนนคอนกรีตเส [ 17 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 8 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 18 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
โครงการสัตว์ปลอดโรค (ฉีดวัคซีนหมาแมวในพื้นที่ ต.เริงราง) [ 10 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 29 
แนวทางการปฏิบัติงาน ด้านจริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง ประจำปี พ.ศ.๒๕ [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 65 
ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 30 
ประกาศ ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 29 
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ พัฒนาคุณภาพผู้พิการ และการจ้างงานประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 29 
กิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
กิจกรรมการเฝ้าระวังและความคุมการป้องกันโรค ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เริงราง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25 [ 23 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 33 
 
 
 
otop
ผลิตภัณฑ์
น้ำยาเอนกประสงค์
 
ทต.หนองบัว รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 96 
ทต.พุกร่าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านซึ่งก่อสร้างบุกรุกพื้นที่ของวัดฯ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพุกร่าง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินง [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนฯ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ บทเพลงกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 บทเพลง [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้ [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.หินกอง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองแค [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.สระบุรี [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านซึ่งก่อสร้างบุกรุกพื้นที่ของวัดฯ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองยาว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลเสริมระบบปร [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.พุกร่าง การประชุมแนวทางการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.หินกอง ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินกอง [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ของกองสาธารณสุขฯ เทศบาล [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
 
 


จ้างเหมาซ่อมปั้มมอเตอร์ของสถานีผลิตน้ำประปาหมู่ที่ [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องปปรับอากาศห้องประชุม โดยวิธีเฉพ [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]

 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3828 รายละเอียด และกำหนดการ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3850  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3839  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว8718  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กสธ. มท 0819.2/ว3770  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3822  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว3892  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3824 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3831 กำหนดการ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี กสธ. มท 0819.3/ว3789  [ 19 ก.ย. 2566 ]
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
 
เลิฟซี ทราเวล (21 ก.ย. 2566)    อ่าน 2  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (13 ส.ค. 2566)    อ่าน 335  ตอบ 2  
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (14 มี.ค. 2565)    อ่าน 125  ตอบ 1  
การขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัย (14 มี.ค. 2565)    อ่าน 134  ตอบ 1  
เปิดบริษัทจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ บัญชีรายเดือน สำนักงานบัญชี รับตรวจสอบบัญชี (11 ต.ค. 2564)    อ่าน 140  ตอบ 0  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร
092-546-2599
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 โทรศัพท์ : 036-271-914 โทรสาร : 036-271-914
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
จำนวนผู้เข้าชม 5,479,744 เริ่มนับ 17 ก.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.เริงราง