หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อบต.เริงราง
www.reangrang.go.th
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
วิสัยทัศน์ อบต.เริงราง
''ชุมชนน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญา
รักษาคุณภาพชีวิต ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
นางสาวจุฬารัตน์ ชิดสวน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
โรงเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
วัดบัวงาม
วัดเชิงราก
วัดบ้านซุ้ง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
วัดบัวงาม
วัดบ้านชุ้ง
วัดเชิงราก
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เริงราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ค. 2556
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎ [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 175 
ประชาสัมพันธ์การประกาศปรับปรุงแผนอัตรา 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ การรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ การรณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 80 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 105 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 134 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ โด [ 14 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 101 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 63 โดยวิธีเฉพาะ [ 14 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 113 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 107 
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาค และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 139 
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เริงราง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid- [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 153 
ประชาสัมพันธ์รับโอน พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทสบาล หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 132 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 109 
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 9 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 171 
 
 
 
น้ำยาเอนกประสงค์
 
อบต.ตลิ่งชัน 23 พ.ย.2564 เจ้าหน้าที่อบต.ตลิ่งชัน เดินรณรงค์การเลือกตั้งฯภายในชุมชน [ 28 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลิ่งชัน เดินรณรงค์เลือกตั้ง [ 28 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชะอม คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. 2564 [ 27 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างลงพื้นที่ประเมินผู้มีภาวะพึ่งพิง [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนฯ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในหมู่บ้านชุมชนบ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 3 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านภายในตำบลฯ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 3 และ 8 ตำ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้อง [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหน [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในเขตพื้นที่ป่าจังหวัดสระบุรี [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องคลัง) โดยวิธีเฉพาะเ [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 8 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สองคอน โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 


จ้างตรวจสภาพรถยนต์ ทะเบียน บร ๔๘๕๔ สระบุรี โดยวิธี [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถ่ิน โดย [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อหมึก ๒๗๘ A ใช้กับปริ้นเตอร์ HP ๑๕๓๖ จำนวน ๕ กล [ 16 พ.ย. 2564 ]

 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว6669  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2789  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2784  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว152  [ 23 พ.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2756  [ 23 พ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2769  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว161  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.4/ว2755  [ 22 พ.ย. 2564 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2752 [QR code]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2741 [เอกสารแนบ 1 รุ่น 6] [เอกสารแนบ 2 รุ่น 7] [เอกสารแนบ 3 รุ่น 13]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธสาสตร์การดำเนินงานเพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือยข่าย [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
 
เปิดบริษัทจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ บัญชีรายเดือน สำนักงานบัญชี รับตรวจสอบบัญชี (11 ต.ค. 2564)    อ่าน 19  ตอบ 0  
ข่าวเศรษฐกิจ และบทวิเคราะห์ (11 ต.ค. 2564)    อ่าน 12  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 111  ตอบ 0  
วิธีดูพิกัดของสถานที่จากหน้า แผนที่ดาวเทียม ค่ะ (4 เม.ย. 2564)    อ่าน 1027  ตอบ 0  
[สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ] (29 ม.ค. 2564)    อ่าน 248  ตอบ 1  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร
036-271-914
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 โทรศัพท์ : 036-271-914 โทรสาร : 036-271-914
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
จำนวนผู้เข้าชม 4,121,686 เริ่มนับ 17 ก.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.เริงราง