หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อบต.เริงราง
www.reangrang.go.th
นายประพัฒน์ ผดุงกรรจ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
วิสัยทัศน์ อบต.เริงราง
''ชุมชนน่าอยู่ พรั่งพรูการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญา
รักษาคุณภาพชีวิต ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
นางสาวจุฬารัตน์ ชิดสวน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
โรงเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
วัดบัวงาม
วัดเชิงราก
วัดบ้านซุ้ง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
วัดบัวงาม
วัดบ้านชุ้ง
วัดเชิงราก
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เริงราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ค. 2556
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน ม.ค. - มี.ค.65 [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 29 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.64 [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การชำระภาษีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉ [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2591 สบ โดยวิธีเฉพา [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โด [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประชุมสภา อบต. โดยวิธีเฉพา [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบ [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.4 โดยวิธีคัดเลือก [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 โดยวิธีคัดเลือก [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
 
 
 
น้ำยาเอนกประสงค์
 
อบต.หนองหมู รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
ทต.ดอนพุด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ดอนพุด ขอเชิญชวนประชาชนเขตเทศบาลตำบลดอนพุด สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โล [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างร่วมบรรยายวิชาการฯ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างร่วมปรึกษาหารือหาข้อยุติฯ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้พร้อมปลูกตามโครงการรณรงค์ป้องกันและร่วมกันอน [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างลงพื้นที่สำรวจการวางท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 8 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง สำรวจถนนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างลงพื้นที่เยี่ยมผู้มีภาวะพึ่่งพิง [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ธารเกษม ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565 และครั้งที่ 1 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.พุคำจาน โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนตำบลพุคำจาน [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างเข้าร่วมการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะถดถอย [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ธารเกษม สิทธิการรับมรดกในที่ดินมือเปล่า [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าลาน โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จั [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ [ 20 พ.ค. 2565 ]

 
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก กศ. มท 0816.5/ว1473  [ 23 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 [รายชื่อ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สน.บถ. มท 0809.4/ว1487  [ 23 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 23 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
 
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
 
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (14 มี.ค. 2565)    อ่าน 19  ตอบ 1  
การขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัย (14 มี.ค. 2565)    อ่าน 18  ตอบ 1  
เปิดบริษัทจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ บัญชีรายเดือน สำนักงานบัญชี รับตรวจสอบบัญชี (11 ต.ค. 2564)    อ่าน 45  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 152  ตอบ 0  
วิธีดูพิกัดของสถานที่จากหน้า แผนที่ดาวเทียม ค่ะ (4 เม.ย. 2564)    อ่าน 1088  ตอบ 0  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร
092-546-2599
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 โทรศัพท์ : 036-271-914 โทรสาร : 036-271-914
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง
จำนวนผู้เข้าชม 4,490,225 เริ่มนับ 17 ก.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.เริงราง